Garantier

Vid köp av begagnande bilar kan det kännas tryggt att komplettera med en extra garanti. Mellinger Bil erbjuder via samarbeten med AutoConcept AB och AB Svensk Bilgaranti förlängda bilgarantier anpassade för din bil och dina behov.

AutoConcept

AutoConcept Sverige AB har levererat försäkringar till den svenska fordonsbranschen i över 10 år. AutoConcept är en heltäckande försäkringsförmedlare vilket även innefattar professionell personlig skadereglering. AutoConcept är godkända av Finansinspektionen med tillstånd för verksamhet i hela Norden.

För mer information besök AutoConcepts hemsida.

AB Svensk Bilgaranti

Svensk Bilgaranti tillhandahåller ett garantisystem utvecklat för den Skandinaviska marknaden. Ett brett kontaktnät och kompetenta medarbetare borgar för ett tryggt och långsiktigt samarbete. Svensk Bilgaranti erbjuder garantiprogram för en rad olika produkttjänster.

För mer information besök Svensk Bilgarantis hemsida.